latest research

19 Sep 04:50 PM
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX NIGHT SESSION (19/9/17)

Tiger TFEX Spot Gold GFV17 ไม่ผ่าน 20,620 บาท เปิด Short เป้าหมาย 20,200 บาท GDZ17 ไม่ผ่าน1,320 เปิด Shortเป้าหมาย 1,309 ดอลลาร์


กราฟหุ้นเด่น
AT the Market (# ATM)
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX AFTERNOON SESSION (19/09/17)
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX MORNING SESSION (19/9/17)
กราฟหุ้นเด่น
TIGER IN-TREND MORNING SESSION
เรียงตามหุ้น - PM - Not Rated
ปรับกลยุทธ์เชิงรุกหลังเปลี่ยนผู้บริหาร
เรียงตามหุ้น - PTTEP - Trading Buy
ปัจจัยเชิงบวกที่รออยู่
กราฟหุ้นเด่น
AT the Market (# ATM)
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX AFTERNOON SESSION (18/09/17)
เรียงตามหุ้น - BBL - ถือ
NVDR ชนลิมิตอีกครั้ง
เรียงตามหุ้น - BCPG - ถือ
กำลังการผลิตใหม่หนุนผลประกอบการ
กราฟหุ้นเด่น
TIGER IN-TREND MORNING SESSION
เรียงตามหุ้น - CPF - ซื้อ
หลายปัจจัยบวกหนุนกำไร 3Q60
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX MORNING SESSION (18/9/17)
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX NIGHT SESSION (15/9/17)
กราฟหุ้นเด่น
TIGER IN TREND AFTERNOON SESSION
ตลาดอนุพันธ์
TIGER TFEX AFTERNOON SESSION (15/09/17)
เรียงตามหุ้น - BANPU - Trading Buy
BANPU : อินโดฯ ระบุยังไม่ตัดสินใจปรับโครงสร้างราคา
เรียงตามหุ้น - BANPU - Trading Buy
BANPU : นโยบายราคาถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซีย
1 | 2 | 3 back

 
 arr_top  Back to top